top of page

Teamcoaching

Foto 2_LR.jpg

Heldere gedragen doelen zijn een randvoorwaarde voor een goede samenwerking binnen het team, omdat ze richting geven aan het werk. Maar om als team écht te excelleren is het van belang dat teamleden zich verbonden voelen met elkaar. Dit betekent onder andere dat er een cultuur heerst waarin mensen eerlijk zijn naar elkaar en zich kwetsbaar durven op te stellen. En waarin verschillen worden benut, talenten en ideeën de ruimte krijgen en medewerkers fouten kunnen maken. Daar is onderling vertrouwen voor nodig.

Heb jij een team dat niet lekker functioneert en...

  • vind je het moeilijk om medewerkers aangehaakt te krijgen of te houden;

  • heb je het gevoel dat medewerkers reactief zijn;

  • merk je dat jij als manager de neiging hebt zelf harder te gaan werken om voortgang te boeken;

  • steek je veel tijd in inhoudelijke sturing en het controleren van medewerkers, omdat medewerkers écht vertrouwen in de praktijk toch lastig blijkt; 

  • blijven kwaliteiten van medewerkers in je team onbenut;

  • zijn er onuitgesproken aannames en twijfels over elkaars intenties;

  • wordt er meer in de wandelgangen gecommuniceerd dan via ‘officiële’ kanalen?

 

Ik ga graag met je in gesprek om te ontdekken waar het precies wringt, wat werkt voor jouw team en hoe ik jullie daarbij kan helpen. 

"Martin bereidt de sessies altijd zeer zorgvuldig voor. Omdat hij goed weet wat er speelt, sluiten ze altijd naadloos aan bij de behoefte en kunnen we heel doelgericht aan de slag. Doordat hij ontwapenend is, een van zijn natuurlijke competenties, ga je snel uit je comfortzone. En worden onderwerpen die heel ongemakkelijk zijn ineens wél bespreekbaar."

Mark Donderwinkel, Managing Director Thales Huizen
Voorbeeld van een aanpak bij teamcoaching

Stap 1 – Intake teamleden

Kennismaken met de afzonderlijke teamleden, ophalen wat de beelden van de teamleden zijn, wederzijdse verwachtingen uitspreken en eventuele vragen beantwoorden.

Stap 2 – Kick-off

Samen met het team bepalen wat ze uit het traject willen halen en waar aan gewerkt moet worden op het gebied van de onderlinge samenwerking. Waar staat het team nu en waar wil het naartoe? Hieruit volgen de trajectdoelen. Formeel besluiten om hier samen mee aan de slag te gaan of juist niet (GO – NO GO).

Stap 3 – Themasessies

In de themabijeenkomsten gaan we aan de slag met de tijdens de Kick-off gekozen thema’s op het gebied van de onderlinge samenwerking. Voorbeelden hiervan zijn: inzichtelijk maken van de teamdynamiek, inzicht krijgen in elkaars gedragsvoorkeuren en kwaliteiten, rollen en verantwoordelijkheden helder maken, vergroten van onderling vertrouwen, feedback geven. 

In een succesvolle verandering is er ruimte voor de emotionele kant. De onzichtbare belangen, waarden en gevoelens die het zichtbare gedrag bepalen worden op veilige wijze bespreekbaar gemaakt. Daarnaast werk ik met ervaringsgerichte werkvormen. Iets ervaren maakt meer los dan ergens alleen maar over praten. Ik laat mensen zaken beleven vanuit verschillende perspectieven door ze bijvoorbeeld ‘letterlijk’ te laten verplaatsen in een andere persoon, groep of situatie, of in ‘hoe het is’ en ‘hoe het wordt’. Zo komen ook onbewuste zaken – zaken die er vaak echt toe doen – boven tafel. 

Stap 4 – Coaching in de praktijk

Om de kloof tussen de bijeenkomsten en de daadwerkelijke praktijk te verkleinen, coach ik tijdens bestaande overleggen (of andere belangrijke momenten van samenwerking) op de gewenste teamcompetenties – op het moment dat het gedrag daadwerkelijk plaatsvindt – (in het hier-en-nu). We zetten concrete stappen door in het moment te reflecteren op gedragspatronen en direct verbeteringen toe te passen. 

Stap 5 – Afstemmen met de opdrachtgever(s)

Na iedere themasessie stemmen de opdrachtgever(s) en ik af over de invulling van de volgende stap in het traject, zodat we blijven aansluiten bij de actuele behoefte. 

Stap 6 – Afsluiting en borging

Gezamenlijk terugkijken en meten wat er is bereikt en ontwikkeld en vooruitkijken naar hoe het geleerde te borgen en welke vervolgstappen (eventueel) nodig zijn.

Randvoorwaarden voor succes

Belangrijk in een proces is dat de teamleden:

  • tijd vrij maken om te werken aan de thema’s die spelen;

  • zich verantwoordelijk voelen voor de eigen ontwikkeling en

  • in staat zijn op zichzelf te reflecteren.

Wil jij ook een team dat zich verbonden voelt met elkaar en met de doelen?

Ik ga graag met je in gesprek om te ontdekken waar het precies wringt, wat werkt voor jouw team, en hoe ik jullie daarbij kan helpen. 

Zou je graag willen dat jouw team beter samenwerkt?
Bel of mail me, dan maken we een afspraak!
Wil je meer weten?
Mail me: martin.smeets@msac.nl
Bel me: +31 6 497 127 61
Of stuur me een bericht via LinkedIn
bottom of page