top of page

Cases & Referenties

Referenties
Klik op de namen hieronder om de referenties te lezen van de mensen die ik de afgelopen tijd begeleid heb, ieder op hun eigen manier.
 • Mark Donderwinkel, Managing Director Thales Huizen
  Op het moment dat deze referentie werd afgegeven begeleidde ik het team van Mark een klein jaar in de onderlinge samenwerking en hun rol als leiders. Dit is Mark zijn ervaring met mijn aanpak: ​ “Zijn visie en aanpak zijn verfrissend” ​ “Toen wij iemand zochten voor een leiderschapstraject met het managementteam hadden we verschillende partijen uitgenodigd om te pitchen. Martin sprong er overduidelijk uit. Zijn visie en aanpak zijn verfrissend." "Hij is enthousiast, oprecht en stelt zich kwetsbaar op. Ook is hij heel openhartig over waar hij ons wel en waar hij ons niet mee kan helpen. Dit geeft een hele duidelijke focus op wat we samen met hem kunnen doen." ​ "Martin bereidt de sessies altijd zeer zorgvuldig voor. Omdat hij goed weet wat er speelt, sluiten ze altijd naadloos aan bij de behoefte en kunnen we heel doelgericht aan de slag. Doordat hij ontwapenend is, een van zijn natuurlijke competenties, ga je snel uit je comfortzone. En worden onderwerpen die heel ongemakkelijk zijn ineens wél bespreekbaar." ​ "Heel bijzonder zijn Martin’s flexibiliteit – hij speelt moeiteloos in op wat er speelt - en de enorme toolbox aan leiderschapsprincipes en methodieken die hij gebruikt om de sessies succesvol te laten zijn. Hij weet heel levendig in te spelen op diverse situaties. Dit is heel knap en volwassen, gezien zijn relatief jonge leeftijd.”
 • Rita Spikker, Directeur Stichting Welzijn Lingewaard
  Ik heb Rita gecoacht in haar rol als bestuurder, en haar team geholpen bij het opstellen van een meerjarenbeleid en de onderlinge samenwerking. Dit is wat ze over mij zei: "Martin viel gelijk op door zijn openheid en helderheid. Hij vertelde wat hij ging doen en waarom hij dat deed. Bijzonder is ook zijn flexibiliteit. Want als hij ziet dat er iets anders nodig is dan voorzien, wijkt hij af van de opdracht en gaat aan de slag met wat aandacht nodig heeft." "Zelf vond ik ook fijn dat ik heel makkelijk tegen hem kon zeggen: ‘Dit werkt niet voor mij.’ Ik kan bijvoorbeeld niets met de vraag: ‘Hoe voel je je daarbij?’ Die liet hij dan ook los en met mij ging op zoek naar een manier van communiceren die voor mij wel werkt. Met als resultaat dat hij enige tijd mijn sparringpartner was." ​ "Bij de teamsessies hield hij de kaders goed in gaten en wist goed uit te leggen waar we naartoe werkten. Zijn humor hielp om mensen mee te nemen. Hij heeft het team op het goede spoor gezet en de juiste bouwstenen aangeleverd om een écht team te zijn." "Wat ik heel fijn aan hem vind, is zijn betrokkenheid. Hij duikt in de opdracht en loopt het hele proces met je mee. Niet iemand die alleen maar zijn lesje afdraait. Nee, hij gaat echt met je op pad. En je kunt hem altijd tussen de sessies door bereiken. Dat is heel prettig."
 • Erik-Jan Ginjaar, Algemeen Directeur Postillion Hotels
  Binnen Postillion Hotels heb ik meerdere teams geholpen in de onderlinge samenwerking en managers geholpen met persoonlijke ontwikkelvraagstukken. Momenteel begeleid ik een 3-jarig leiderschapsontwikkelingsprogramma waar alle General Managers en Support Managers onderdeel van uitmaken. "Een positieve referentie, zijn CV en ons eerste gesprek waren voor mij direct overtuigend. We zijn destijds aan de slag gegaan met een teamontwikkeltraject in Dordrecht. Martin zorgt er met zijn aanpak voor dat mensen zelf verantwoordelijkheid gaan nemen door ze in te laten zien waar hun eigen invloed zit op het resultaat. Wat ik nog het meest aan hem waardeer is zijn onafhankelijkheid. Hij laat zich niet afleiden door de mening of wens van een werkgever, maar blijft dicht bij zichzelf en waar hij in gelooft. Ook als hem dat de opdracht zou kosten. Hij leeft in het hier en nu, en is niet al bezig met een volgende opdracht die hij kan ‘scoren’. Ik zou hem aanraden aan alle organisaties die de mens écht centraal willen laten staan."
 • Julius Janssen, Hoofd Dagplan NS
  Ik heb Julius zijn managementteam en afdeling geholpen bij het maken van een meerjarenplan voor zijn team en de doorvertaling daarvan naar de rest van de afdeling. Zij stonden voor de taak zich te ontwikkelen naar een nieuwe rol in nauwe samenwerking met andere afdelingen binnen de organisatie. “Martin heeft ons geholpen bij het maken van onze afdelingsplannen en heeft ons handvatten en middelen aangereikt om dit plan tot uitvoering te brengen. Het was prettig dat hij de middelen niet heilig verklaarde, maar pragmatisch en flexibel keek naar wat ons het meest hielp. Hij was in staat om draagvlak te creëren op de plannen door de inhoud echt bij de groep te laten. Hij bracht verscherping aan door kritisch feedback te geven, en omdat hij niet iemand is die van nature hoog van de toren blaast, werd deze feedback makkelijk geaccepteerd. Dankzij zijn hulp hebben wij als team verbinding met het plan gecreëerd, waardoor het voor de leden uit het managementteam makkelijker werd om de plannen in de eigen teams verder richting en executie te geven. Ook hebben we inhoudelijke focus en duidelijkheid aangebracht op de afdeling, wat later ook bleek uit medewerkerstevredenheidsonderzoek. Ik zou Martin aanbevelen aan managementteams die voor een grote verandering staan en die een plan willen waar écht draagvlak op komt.”
 • Ivan Steffen, Manager Operations TNT
  Ivan coachte ik toen hij in transitie was van Operation Supervisor naar Manager Operations. Dit zijn zijn ervaringen met mij: ​ “Vooral de gerichte oefeningen om meer zelfreflectie te krijgen leidden tot concrete verbeteringen” ​ “Door middel van observaties van Martin op de werkvloer - hoe ik functioneer - en door een 360-gradenfeedback zijn mijn ontwikkelpunten duidelijk zichtbaar geworden. Ik kreeg gerichte oefeningen, zoals rollenspellen en casussen, om ongewenst gedrag van mezelf te herkennen." In het begin vond ik het lastig om me aan het coachingstraject te committeren, naast mijn drukke baan. Martin kwam mij hierin direct tegemoet door meteen praktisch aan de gang te gaan met de dagelijkse uitdagingen, zoals agenda beheer en het delegeren van taken. Dat gaf mij direct een goed gevoel en daardoor kon ik ruimte maken voor mijn persoonlijke ontwikkeling." "Ik leerde de juiste vragen stellen, de rust te bewaren door eerst de juiste mindset te krijgen in plaats van direct te reageren, probleemsituaties te handelen en het prioriteren van taken.""De betrokkenheid van Martin, zijn geduld, maar vooral de gerichte oefeningen om meer zelfreflectie te krijgen hebben tot concrete verbeteringen geleid. De bijna meditatieve sessie om een ideaal beeld van mezelf - als rustige alles overziende leider - concreet te maken, helpt mij nog steeds als ik in drukke situaties verzeild raak.”
 • Jeroen Wegkamp, Directeur Procurement NS
  Ik heb de afdeling van Jeroen, Procurement van NS, twee jaar begeleid. De begeleiding betrof (1) het helpen opzetten en faciliteren van meerdere sessies gericht op het opstellen van de meerjarenplanning, (2) het faciliteren bij het formuleren van de OGSM, (3) het coachen en begeleiden van het MT bij hun performance-dialoog en (4) coaching-/feedbackgesprekken met Jeroen als eindverantwoordelijke. "Martin heeft deze begeleiding allemaal op een kundige en prettige manier gedaan. Laat je niet op het verkeerde been zetten door zijn jeugdige voorkomen, hij is terdege sterk op zowel inhoud als op proces en niet bang medewerkers en directie aan te spreken op hun gedrag. Daarbij doet Martin dit op een eigen en bescheiden manier met altijd een positieve en opbouwende toon, zodat het ook oprecht overkomt en echt 'binnenkomt'. Zo heb ik door zijn begeleiding en feedback meer leren loslaten, wat fijn is voor mijn team en natuurlijk ook voor mezelf. Kortom, een topper."
 • Marielle van Duinen, Manager Facility Management TU Delft
  Ik heb Mariëlle en haar afdeling geholpen in een organisatieontwikkelingstraject, waar ik de cultuurontwikkeling heb begeleid. Startend met het bepalen waar de afdeling heen wilde, om vervolgens het managementteam te begeleiden in hun rol richting medewerkers. “Het eerste contact met Martin was via een aanbeveling. Het gesprek verliep het direct goed, er was verbinding en ondanks zijn relatief jonge leeftijd bleek hij de juiste ervaring en kennis van zaken te hebben. Zijn leeftijd bleek dus (ondanks mijn initiële twijfel daarover) absoluut geen issue! Het traject heeft enthousiasme en betrokkenheid van iedereen op de afdeling opgeleverd. Martin wist verbinding te leggen met de teams en goed invulling en begeleiding te geven aan de vele bijeenkomsten. Het traject is inmiddels afgesloten maar we werken nog steeds met veel enthousiasme verder aan onze talenten. Wat ik het meest aan hem waardeer is hoe hij verbinding weet te leggen met mensen en de juiste sfeer weet te creëren. Zijn aanpak en voorstellen zijn goed, hij weet echt te luisteren en mee te denken, en combineert dat met een kritische blik waar nodig. Daarbij blijft hij steeds in verbinding. Ik zou Martin aanbevelen voor ontwikkeltrajecten of verandertrajecten waar je mensen enthousiast voor wilt krijgen en echt wil betrekken.”
 • Behcet Koruk, Teammanager TNT
  Behcet is één-op-één gecoacht in zijn manier van communiceren met collega’s. Hij vertelt over mij: “Hij wilde dat ik zelf zou begrijpen en ervaren wat er aan de hand was” ​ “Martin heeft een fijne persoonlijkheid. Hij was voor mij de juiste coach om me te begeleiden. Hij is eerlijk in alles. Over zichzelf, maar ook over hoe hij mij zag." "Doordat hij heel open is, voel je je snel op je gemak en wordt het makkelijker om dieper op de inhoud in te gaan. Hierdoor kon ik anders naar de casus kijken. Op een gegeven moment kwamen we zelfs op een punt waarop hij zich afvroeg of we wel verder moesten gaan, want hij wilde dat ik zelf zou begrijpen en ervaren wat er aan de hand was. In plaats van dat hij mij probeerde te overtuigen. Daar had ik wel tijd voor nodig. Maar het werkte, ik begreep het uiteindelijk en zag in hoe ik meer empathisch kan zijn naar collega’s. Ik heb veel baat gehad bij de coaching.”

Ik werk o.a. voor:

MS_thales.png
TU Delft.png
NS_share-image.jpg
logo.png
PostillionHotels.png
FedEx.png
utrechtumc.jpg
Wil je kennismaken?
Bel of mail me, dan maken we een afspraak!
Wil je meer weten?
Mail me: martin.smeets@msac.nl
Bel me: +31 6 497 127 61
Of stuur me een bericht via LinkedIn
bottom of page